Jak CBD funguje?

Jak CBD funguje?

Skrze jaké mechanizmy CBD funguje?

Proč je širokospektrální CBD účinnější než izolované CBD? 

Stručné shrnutí článku

 • CBD působí na endokanabinoidní systém nepřímo - prodlužuje efekt přirozených tělem vytvořených endokanabinoidů a kromě toho se váže na široké spektrum různých dalších receptorů v těle a proto může harmonizovat širokou škálu psychických aj tělesných těžkostí.

 • Benefity CBD jsou vyšší, když jsou přítomny i další přirozeně vyskytující se látky z konopí, tedy při užívání širokospektrálního anebo celospektrálního extraktu (tzv. entourage effect – synergie látek obsažených v konopí).

Endokanabinoidní systém

CBD a další fytokanabinoidy z rostliny konopí (Cannabis) buď přímo nebo nepřímo působí hlavně na přirozený endokanabinoidní systém receptorů CB1 a CB2 rozmístěných po celém těle, hlavně v lymfatickém systému, některých orgánech a v mozku. Úlohou tohoto systému je zajištovat základní tělesnou homeostázu (rovnováhu) široké škály fyziologických ale aj psychologických tělesných procesů, které biochemik Vincenzo DiMarzo stručně shrnul v jedné větě jako: "Odpočívej, jez, spi, pusť to z hlavy a chraň se!" (Hanuš, 2017).

Na tyto endokanabinoidní receptory se váží jak vlastní kanabinoidy vytvořené tělem, tak rostlinné, a vážou se i se stejnou účinností. Když tělesné procesy a endokanabinoidní systém nejsou v rovnováze a nejde to přirozeně, můžeme dodat fytokanabinoidy abychom pomohli systému se zharmonizovat (Hanuš, 2017).

Fyziologické systémy ovlivněné endokanabinoidmi (Hanuš, 2017):

 • Chuť k jídlu / výživa
 • Krevní tlak
 • Průtok krve mozkem
 • Trávící soustava
 • Zvracení a Zvracení
 • Imunitní systém
 • Zánět
 • Tvorba kostí
 • Paměť
 • Nálada
 • Pohyb
 • Neuroprotekce
 • Bolest
 • Reprodukce
 • Stres

Jak CBD funguje?

CBD se na endokanabinoidní receptory neváže přímo, ale nepřímo, inhibiuje (zastavuje) enzymy (fatty acid amide Hydrolast a monoacylglycerol lipase), které degradují tělem přirozeně vytvořené  endokanabinoidy (Corroon & Phillips, 2018), takže díky CBD mohou přirozené endokanabinoidy delší dobu a více působit.

CBD se dále váže na celou radu receptorů v rámci různých tělesných systému a proto má potenciál pomáhat s celou radou různých tělesných a psychických těžkostí. Pro přehled neurálních mechanizmů účinku CBD viď Obrázek 1.

Obrázek 1. Mechanizmy účinku nepsychotropních kanabinoidů (Izzo a kolegové, 2009).

Entourage effect - synergie látek v konopí

Účinek CBD je vyšší když je podáván společně s dalšími látkami přirozeně obsazena v konopí než jako když je podáván samostatně ve formě izolátu. Jedná se o synergický účinek i když jsou ostatní látky (kanabinoidy, terpeny, flavonoidy ...) přítomné jen ve stopovém množství (Zábranský, Hanuš & Rokyta, 2017).

V Konopí je totiž obsažen vysoký počet chemických látek, k 27. prosinci 2016 bylo známo celkem 1269 sloučeniny, z toho 144 fytokanabinoidů, 150 Terpenů a terpenoidů, 50 flavonoidů a flavonoidnich glykosidů a celá řada dalších látek, jako jsou aminokyseliny, fenoly, glykosidy, aminy, cukry, uhlovodíky, alkoholy, ketony, estery, kyseliny, mastné kyseliny, vitaminy, těžký kovy a další (Zábranský, Hanuš & Rokyta, 2017).

Zdroje

Hanuš, L. (2017). Konopný lék a pacienti: Kdo je spokojen se současným stavem? Cannafest Prague. Dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=cA2OycTfy0c

Izzo, A. A., Borrelli, F., Capasso, R., Di Marzo, V., & Mechoulam, R. (2009). Non-psychotropic plant cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb. Trends in pharmacological sciences30(10), 515-527.

Zábranský, T., Hanuš, L., & Rokyta, R. (2017). Přehled současných znalosti o léčebných účincích konopí a přípravků z něj a jeho perspektiv. 2. část. Bulletin sdružení praktických lékařů ČR27, 12-30.

 

Autor článku: Mgr. Juraj Matis    

© Kopírování jakékoliv části textu možné jenom se svolením autora. 

Úvodný obrázok: Canva.com

Zpět do obchodu