Terapeutické účinky konzumace CBD

K čemu je CBD dobré?

Jaké účinky má CBD?

Je CBD všelék pro každého?

Jaké jsou výsledky průzkumů volnoprodejního CBD u běžných lidí? 

Stručné shrnutí článku

 • Uživatelé volno prodejního CBD ho nejčastěji užívají v dávkách 20 - 100mg/den, při bolestech, úzkostech, stresu, nespavosti, depresích a pro celkový pocit pohody a zdraví.

 • U 65 % uživatelů volně prodejných CBD přípravků v USA je to dostatečná léčba pro klinické těžkosti bez dalších konvenčních postupů.

 • CBD nemusí vždy každému dobře fungovat, průzkumy dokládají neúčinnost u 3–4 % lidí, ale reálně to muže být i více. Taky je dobré vědet o vedlejších účincích a rizikách kombinace s jinými léky. 

 • CBD užité spolu s THC eliminuje nežádoucí účinky THC jako jsou úzkosti, podrážděnost, paranoie anebo riziko psychotických stavů rozvíjejících schizofrenii.

 • CBD může být pro psychické těžkosti dobrá podpora, hlavně v době krizí, no nemělo by to být dlouhodobě jediné řešení. Pro tyto účely je vhodné CBD kombinovat spolu s vnitřní sebe rozvojovou až terapeutickou prací.

 • CBD k vnitřnímu užití se v EU rozšiřuje raketovou rychlostí, je to aktuální hit zdravého životného stylu.

 • CBD je dostupný k vnitřnímu užití buď na předpis ve formě registrovaných léku anebo i volno prodejně ve formě doplňků stravy a potravin i když EU ještě neschválila CBD jako novou potravinu povolenou ke konzumaci. Proto CBD olejíčky a další produkty někteří opatrnější prodejci prodávají jako sběratelské předměty nebo jako aromaterapii.

 • V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o další specifické informace, mi můžete napsat na info@sweet-weed.cz anebo sms / zavolat na +420702677471.

CBD k vnitřnímu užití

CBD je jako účinná látka základem vícero registrovaných léků ať už samostatně (např. Epidiolex), nebo v kombinaci spolu s THC (např. Sativex).

CBD není psychotropní, nezpůsobuje závislost, má dobrý profil bezpečnosti (WHO, 2018) a je o něj ve společnosti velký zájem, hlavně díky pozitivním zkušenostem uživatelů a výsledkem výzkumů, které jsou šířeny marketingovými kampaněmi inovativních firem prodávající CBD produkty.

V následující části článku prezentuji seznamy psychických a tělesných obtíží, při kterých může CBD na základě výzkumných průzkumů a další evidence pomáhat.

Průzkumy účinků CBD u volno prodejných přípravků

Corroon & Phillips (2018) a Moltke & Hindocha (2021) prezentují výsledky 387 uživatelů CBD z Velké Británie a 2409 uživatelů z USA, s cílem zjistit informace o užívání a účincích CBD přípravků na volném trhu při nízkých dávkách, většinou v rozmezí 20 - 100mg CBD / denně.

Běžná populace z průzkumů, s anebo bez klinického stupně obtíží, užívá CBD přípravky z volného trhu při následující psychických anebo tělesných těžkostech:

Psychické těžkosti:

 • Úzkosti a obavy
 • Stres, pocity napětí
 • Depresívní pocity
 • Spánkové problémy
 • Únava
 • Celková pohoda a spokojnost
 • Soustředění a produktivita
 • Zmírněni negativních účinků THC
 • Post-traumatická stresová porucha
 • Krizové období
 • Autizmus
 • ADHD, hyperaktivita

Tělesné těžkosti

 • Regenerace po sportovní zátěži
 • Nevolnosti, pocity na zvracení
 • Artritida / bolesti kloubů
 • chronické bolesti
 • bolesti hlavy
 • menstruační bolesti
 • revmatismus
 • kožní problémy
 • Astma a alergie
 • autoimunitní onemocnění
 • epilepsie
 • roztroušená skleróza
 • Alzheimerova choroba
 • Parkinsonova choroba
 • Huntingtonova choroba
 • neuropatie
 • nádorová onemocnění
 • cukrovka

Detailnější přehledové informace je možné vyčíst z Obrázku 1, 2 a 3 (viz níže).

Obrázek 1. Klinické těžkosti, u kterých uživatelé pociťují, že jim s nimi CBD pomáhá velmi dobře anebo středně dobře sám o sebe bez další konvenční léčby (pozn. bylo možné zaznačit více odpovědí naráz; Corroon & Phillips, 2018).

 

  

 

Obrázek 2. Důvody pro užívání CBD u 397 dospělých uživatelů z Velké Británie (pozn. bylo možné zaznačit více odpovědí naráz; Moltke & Hindocha, 2021).

 

 

 

Obrázek 3. Další subjektivně pociťované benefity CBD u 397 dospělých uživatelů z Velké Británie (pozn. bylo možné zaznačit více odpovědí naráz; Moltke & Hindocha, 2021).

Klinický a předklinický výzkum účinků CBD

Moltke & Hindocha (2021) citují v úvodních východiscích jejich výzkumu studie, které prokázaly účinnost CBD v před klinických nebo v klinických studiích u lidí, při následujících psychických anebo neurologických stavech:

 • Experimentální vyvolaná úzkost
 • Generalizovaná sociální úzkostná porucha
 • sociální fobie
 • Stavy post-traumatické stresové poruchy (např. Úzkosti, nespavost atd ...)
 • Schizofrenie
 • závislosti
 • epilepsie
 • Alzheimerova choroba
 • Parkinsonova choroba
 • Chronické bolesti včetně reumatitídy

Pisanti a kolegové (2017) shrnují v jejich tabulce, před-klinické výsledky studií často na zvířatech a ve zkumavkách, které prokázaly účinnost CBD při následujících potížích:

 • Úzkost
 • Deprese
 • Schizofrenie (psychotická)
 • Alzheimerova choroba
 • Parkinsonova choroba
 • Roztroušená skleróza
 • Epilepsie
 • Huntingtonova choroba
 • Hypoxicko-ischemické poranění
 • Bolest
 • Rakovina (nádorové ochorenia)
 • Nevolnost
 • Zánětlivá onemocnění
 • Revmatoidní artritida
 • Infekce
 • Zánětlivá střeva a Chronovy choroby
 • Kardiovaskulární choroby
 • Diabetické komplikace

CBD nemusí každému dobře fungovat

Důležitá je i informace o tom, že CBD nemusí vždy fungovat. V USA průzkumu Corroona & Phillipse (2018), se ukázalo, že 4,3% uživatelům léčba s CBD nefungovala pro jejich klinické těžkosti. Podobné výsledky zaznamenali i v UK průzkumu Moltke & Hindocha (2021), u kterého cca 3% označilo odpověď, že nepociťují při užívání CBD žádné benefity. Je třeba dodat, že toto číslo může být i vyšší, protože je pravděpodobné, že se do průzkumu užívání a účinku CBD zapojily převážně ti, kteří CBD užívají pravidelně a tudíž jsou s ním pravděpodobně alespoň trochu spokojeni.

Zdroje

Corroon, J., & Phillips, J. A. (2018). A Cross-Sectional Study of Cannabidiol Users. Cannabis and cannabinoid research3(1), 152–161. https://doi.org/10.1089/can.2018.0006

Moltke, J., & Hindocha, C. (2021). Reasons for cannabidiol use: a cross-sectional study of CBD users, focusing on self-perceived stress, anxiety, and sleep problems. Journal of cannabis research3(1), 1-12.

Pisanti, S., Malfitano, A. M., Ciaglia, E., Lamberti, A., Ranieri, R., Cuomo, G., ... & Bifulco, M. (2017). Cannabidiol: State of the art and new challenges for therapeutic applications. Pharmacology & therapeutics175, 133-150.

 

© Kopírování jakékoliv části textu možné jenom se svolením autora. 

Sweet-weed.cz

Úvodný obrázok: Canva.com

Zpět do obchodu